Estudis i Avantprojectes

Anàlisi i estudi de les característiques d’implantació del projecte. Es correspon amb la primera etapa d’aproximació de la millor solució de disseny i operació de l’immoble.

Proposta i anàlisi d’alternatives

Disseny de la solució més adequada

Valoració i optimització de costos

Establiment d’objectius econòmics

L’equip d’Onilsa acumula una dilatada experiència en el disseny i la construcció d’edificis industrials i logístiques. Hem treballat per innumerables empreses del sector industrial y del transport, perfeccionat edifici rere edifici el disseny, la funcionalitat i el dimensionat de cada element constructiu.