Project Management

Liderar un equip  per portar a bon terme un projecte de gran envergadura i alinear en la mateixa direcció tots els elements relacionats del projecte, requereix una formació específica i qualitats concretes aplicades a aquest servei.

A ONILSA, el Project Manager coneix la necessitat i les condicions per externalitzar processos, tècniques avançades de gestió i els aspectes econòmics i financers.

S’aconsegueix així un múltiple objectiu: desenvolupar projectes amb la qualitat necessària, tot ajustant-se a les especificacions de cada projecte, amb el mínim cost i reduint alhora les ineficiències i el termini de desenvolupament.