ONILSA Design and Build

Amb el nostre programa Design&Build Contract (Contracte de projecte i construcció, clau en mano a preu tancat), vostè contracta un servei global únic a un únic interlocutor, el qual garanteix l’edificació i el compliment de totes les seves necessitats.

Clau en Mà – Preu Tancat

Sota aquest tipus de contracte, Onilsa facilita els serveis que van des de l’estudi i avantprojecte al desenvolupament de la enginyeria global, així com l’edificació final de l’immoble projectat. S’inclouen tots els serveis de direcció facultativa i la gestió dels tràmits legals amb l’administració, tot simplificant encara més la gestió del procés constructiu. Així aconseguim optimitzar el temps de construcció, i centrar el control i la responsabilitat de tot el procés en un únic interlocutor, amb els beneficis en cost, termini i qualitat que això comporta.

Serveis contractats

ESTUDIS I AVANTPROJECTES – PROJECTES GESTIÓ – PROJECT MANAGEMENT – CONSTRUCCIÓ – POST VENTA – ONILSA OPERACIONS

onilsa design&build-01