ONILSA Construcció

Si el seu projecte està liderat per un estudi d’arquitectura, enginyeria o project manager, Onilsa por portar a terme l’execució del projecte mitjançant dues modalitats de contracte:

1. Medició Oberta

Contracte mitjançant el qual s’executa l’obra segons la informació i les directrius aportades per la direcció facultativa i el propietari..

2. Preu Tancat

Onilsa efectua una revisió del projecte executiu del client. Incorporarà solucions estandarditzades, que permetin millores en el preu i termini final de l’obra.

Serveis Contractats

ESTUDIS I AVANTPROJECTES – PROJECTES – GESTIÓ – PROJECT MANAGEMENT – CONSTRUCCIÓ – POST VENTA – ONILSA OPERACIONS

onilsa construcción-01