ONILSA Promoció Delegada

Si vostè és un inversor, un operador logístic, industrial o comercial i té la necessitat de buscar una nova ubicació pel seu negoci, li podem oferir una solució que integra, a més del serveis de disseny, construcció i project management, els següents serveis immobiliaris:

Anàlisi de les necessitats.

La Viabilitat econòmica i financera de l’operació

Cerca i estudi de la ubicació i solar. Presentació d’inversor o operador.  

Optimització i estandardització d’implantació del projecte.

Assessorament i consultoria de l’operació.

Algunes de les modalitats de contracte que incorporem són:

Sales & Lease Back

L’operador promou però el seu objectiu és vendre l’immoble a un inversor, tot comprometent-se amb l’operador a romandre durant un període de temps preestablert. Onilsa assessora i desenvolupa l’obra per l’operador mitjançant una promoció delegada i cerca un inversor que entomi l’operació.

Forward Funding

Amb un operador com arrendatari, l’inversor finança la promoció. Onilsa actua com a promotor delegat en la construcció d’un immoble que comprarà un inversor un cop finalitzada l’operació.

SERVEIS CONTRACTATS:

ESTUDIS I AVANTPROJECTES – PROJECTES – GESTIÓ – PROJECT MANAGEMENT – CONSTRUCCIÓ – POST VENTAONILSA OPERACIONS

onilsa promoción delegada-01